Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo „Emil Abbas” uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, na realizację przedsięwzięcia pn.: Innowacyjny produkt turystyczny pomysłem na własny biznes.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty cel: „Utworzenie przedsiębiorstwa, budowa dwóch obiektów turystycznych, wykonanie zagospodarowania terenu oraz zakup wyposażenia”