Domki Sarbinowo – Apartamentowe domki nad morzem Sarbinowo domki letniskowe Sarbinowo noclegi Elizjum z basenem

Language

Luksusowe całoroczne domki

zaledwie 500 m od morza, idealne
miejsce dla rodzin z dziećmi

Kontakt

Lokalizacja

ul. Południowa 7,
76-034 Sarbinowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla osób korzystających  usług noclegowych „Domki apartamentowe Elizjum” będące własnością Emil Abbas, Stare Bielice 56, 76-039 Biesiekierz, NIP 499-049-88-56

Administratorem państwa danych osobowych jest:

Emil Abbas, adres: 76-039 Biesiekierz, Stare Bielice 56. E-mail: rezerwacja@elizjum-domki.pl, nr tel. 510 511 355, NIP 499-049-88-56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 320644340.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

„Domki apartamentowe Elizjum” będące własnością przez Emila Abbas Stare Bielice 56, 76-039 Biesiekierz, dokłada wszelkiej staranności w przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.A. Przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ww. Podmiot w związku z określonymi celami, jednakże zawsze odbywa się to zgodnie z aktualnymi przepisami.

W celu dokonania przez Państwa rezerwacji na oferowane przez „Domki apartamentowe Elizjum” usługi noclegowe przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • Imię i nazwisko gościa,
 • Adres e-mail,
 • Telefon kontaktowy,
 • Dane wizerunkowe.

W celu realizacji usługi,informacji i potwierdzenia rezerwacji usługi drogą e-mail, lub telefoniczną przetwarzamy zawarte w niej i zamieszczone przez Państwo dane osobowe tj.

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefoniczny.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Dane osobowe uzyskane w wyniku wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, będą przetwarzane w celach:

 • marketingowych,
 • informacyjnych,
 • promocji ,
 • budowania pozytywnego wizerunku „Domki apartamentowe Elizjum”
 • przetwarzania wizerunku,
 • umieszczaniu wizerunku na portalach społecznościowych.

Udostępnianie danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie przez Podmiot:

 • Podmiotom i organom, którym jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • Firmom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,
 • Podmiotem prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • Kancelarii prawnej.
 • Serwis społecznościowy Facebook. Instagram, Nocowanie.pl, Booking com.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w nieskończoność, lecz przez czas, który jest, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat (przedsiębiorcy) lub 10 lat (osoby fizyczne) + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „Domki apartamentowe Elizjum” lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności danych osobowych i wizerunkowych.

Przysługującego prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • Prawa dostępu do treści swoich danych;
 • Prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianych);
 • Prawa do przenoszenia danych do innego administratora;
 • Prawo do sprostowania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy Podmiot będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pni, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Wymóg podania danych osobowych:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, w celu realizacji umowy (sprzedaży usług oferowanych przez „Domki apartamentowe Elizjum”. W celu rezerwacji przez Ciebie pobytu, konieczne jest podanie odpowiednio imienia i nazwiska oraz adresu email i telefonu— bez tego nie jesteśmy w stanie dokonać skutecznej rezerwacji, w tym jej potwierdzenia, oraz sprzedaży usług.
 • W celu zapewnienia bieżącego kontaktu niezbędnego do informowania Ciebie o ewentualnej anulacji rezerwacji lub o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację usługi, w celu podwyższenia komfortu korzystania ze strony internetowej, jak również zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z oferty „Domki apartamentowe Elizjum” ,bez tego nie jesteśmy w stanie na bieżąco informować Cię o istotnych sprawach dotyczących korzystania z naszej oferty.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.